The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2022 - 2023

Post by: webams | 25/05/2022 | 51042 reads

Kính mời Cha, Mẹ học sinh và học sinh xem thông tin tuyển sinh vào lớp 6 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022 - 2023, tải và in mẫu đơn theo đường link dưới đây:

 

1. Công văn số 1428/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022 - 2023 xem chi tiết tại đây

2. Công văn số 106/THPTHNA về việc đề xuất phương án tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022 - 2023 xem chi tiết tại đây

3. Đơn dự tuyển vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 tại đây 

(Lưu ý: Ảnh 3 x 4 dán trên mẫu đơn đăng ký dự tuyển A01 bắt buộc phải có dấu giáp lai của trường tiểu học)

Trân trọng./.

 

Các tin khác