The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

A -  BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2015-2022

1. Ban chấp hành Công đoàn (Nhiệm kỳ 2015 – 2022)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Triệu Lê Quang 

Chủ tịch 

2

Trần Văn Năng

Phó chủ tịch

3

Phạm Nha Trang

Uỷ viên

4

Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên

5

Nguyễn Văn Định

Uỷ viên

 

2. Các tổ trưởng công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2022

STT

Họ và tên

Tổ công đoàn

1

Cao Vân Oanh

tổ Toán - Tin

2

Lê Thái Hoa 

tổ Ngữ Văn 

3

Nguyễn Thị Thơm

tổ Lý 

4

Phạm Nha Trang

tổ Hóa 

5

Trần Mạnh Hùng

tổ Sinh - Thể 

6

Khuất Duy Dũng 

tổ Lịch sử - Thư viện

7

Vũ Kiều Anh

tổ Ngoại ngữ 

8 Mai Thị Thủy tổ Địa - GDCD

8

 Vũ Quế Anh 

tổ Văn phòng 

 

B- Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ.

STT

Họ tên

Nhiệm kỳ

1

Lê Minh Hoà 

1985 – 1987 

2

Nguyễn Kim Dung 

1987 – 1991 

3

Nguyễn Kim Nghĩa 

1991 – 1994 

4

Nguyễn Đức Mỹ 

1994 – 1997 

5

Lê Tất Tôn 

1997 – 1999 

6

Lương Tất Đạt 

1999 – 2003 

7

Nguyễn Thuý Hạnh 

2003 – 2007 

8

Hồ Quốc Việt

2008 - 2010

9

Ninh Thị Hạnh Quyên

2010 - 2012

10

Ninh Thị Hạnh Quyên

2012 - 2015

11 Triệu Lê Quang 2015 - 2022

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN