The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc dự kiểm tra vào lớp 6 song bằng và hệ CLC trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2020

Post by: webams | 21/07/2020 | 12797 reads

Nhà trường đề nghị Cha/Mẹ học sinh và học sinh kiểm tra kĩ kế hoạch thực hiện kỳ kiểm tra dự tuyển vào lớp 6 của trường (thời gian, địa điểm, phòng kiểm tra trong phiếu báo dự tuyển).

Lưu ý :
- 7h30 sáng ngày 23.7.2020 và 24.7.2020 học sinh có mặt tại địa điểm dự kiểm tra. Học sinh nhớ mang theo giấy báo dự kiểm tra.
- Lịch kiểm tra dự tuyển lớp 6CLC năm học 2020 - 2021 xem chi tiết tại đây.

Ban tuyển sinh