The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2020 - 2021

Post by: webams | 02/07/2020 | 43890 reads

Kính mời Cha mẹ học sinh và học sinh xem thông tin tuyển sinh vào lớp 6 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2020 - 2021, tải và in các mẫu đơn theo đường link dưới đây: 

>> Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2020 - 2021.

1. Thông tin tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021 xem chi tiết tại đây.

2. Đơn dự tuyển vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 tại đây.

3. Phiếu thu hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 (dùng khi nộp hồ sơ) tại đây.

4. Đơn xin chỉnh sửa dữ liệu học sinh tại đây (chỉ dùng cho các trường hợp có nhầm lẫn thông tin sau thông báo dữ liệu tuyển sinh và nhận đơn xin chỉnh sửa dữ liệu chưa đúng tại trường trước 15h00 ngày 10/7/2020).

Ban tuyển sinh