The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo điểm phúc khảo và nộp hồ sơ sau phúc khảo lớp 6 Song bằng và CLC trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Post by: webams | 16/08/2020 | 9969 reads

Ban tuyển sinh xin thông báo:

Hiện nay đã có điểm phúc khảo lớp 6 (Chất lượng cao và Song bằng) của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Kính mời Cha Mẹ học sinh và học sinh đến xem chi tiết điểm dán niêm yết tại bảng tin Nhà trường và nộp hồ sơ.

Thời gian nộp hồ sơ lớp 6 sau phúc khảo: thứ 2 và thứ 3 (ngày 17 & 18/8/2020).

Ban tuyển sinh

Tags: lớp 6