The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo trả kết quả kiểm tra vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2019-2020

Post by: webams | 17/06/2019 | 12249 reads


Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam kính mời các CMHS và học sinh tới trường nhận kết quả kiểm tra vào lớp 6, năm học 2019-2020.

Thời gian: Từ ngày 18 đến 20 tháng 06 năm 2019 (Trong giờ hành chính)
Địa điểm: Hội trường 100, tầng 3, nhà H

Trân trọng./.

Ban tuyển sinh