The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đại hội Chi đoàn Giáo viên nhiệm kỳ 2019 - 2021

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN 2019-2021

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Giới tính

Năm sinh

1

Phạm Ngọc Lan

 

Nữ

1990

2

Nguyễn Văn Quảng

 

Nam

1988

3

Đặng Huyền Trang

 

Nữ

1991

4

Nguyễn Văn Mạnh

 

Nam

1986

5

Lê Đức Anh

 

Nam

1994

6 Phạm Hà My Nữ 1991
7 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 1991