The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc dự kiểm tra vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam 2019

Post by: admin | 09/06/2019 | 22416 reads

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 nhà trường trân trọng kính đề nghị các Cha/Mẹ học sinh và học sinh kiểm tra kỹ Kế hoạch thực hiện kỳ kiểm tra dự tuyển vào lớp 6 của trường; thời gian, địa điểm, phòng kiểm tra trong phiếu báo dự kiểm tra.

Hội đồng tuyển sinh sẽ dùng 01 bản đăng ký dự tuyển (cha, mẹ học sinh đã khai 2 bản đăng ký có dán ảnh khi đăng ký dự tuyển) để kiểm diện và đối chiếu học sinh khi vào phòng kiểm tra.
Những Cha/Mẹ học sinh và học sinh chưa nhận phiếu báo dự kiểm tra có thể đến xem phòng kiểm tra và nhận phiếu báo dự kiểm tra của con sau 16h45' ngày 10/6. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng, ngày 11/6 học sinh đến trường dự kiểm tra theo đúng lịch trong Kế hoạch của Nhà trường trên website.

Ban tuyển sinh