The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Trường Hà Nội-Amsterdam hạ điểm chuẩn ở các lớp Ngữ Văn, Toán và Tin.

Post by: Nguyễn Ngọc Trâm | 20/07/2011 | 12772 reads

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn lớp 10 song ngữ tiếng Pháp năm học 2011-2012.

1. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

- Hệ chuyên:

Lớp chuyên Ngữ văn Toán Tin
Điểm môn chuyên 6,0 6,0 5,5
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện 4,0 4,0 4,0
Điểm chuẩn 39,75 39,50 34,75

- Hệ không chuyên:

Lớp Anh 2 Toán 2 Lí 2 Hoá 2
Điểm chuẩn 42,75 35,75 38,25 39,75

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

- Hệ chuyên:

Lớp chuyên Ngữ văn Địa Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Pháp
Điểm môn chuyên 6,0 5,25 5,5 3,5* 4,0*
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0
Điểm chuẩn 35,75 30,50 36,00 30,00 30,00
Lớp chuyên Toán Tin Hoá Sinh
Điểm môn chuyên 5,5 4,5 6,0 6,0 3,5
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0
Điểm chuẩn 33,50 28,00 34,00 37,75 26,75

- Hệ không chuyên:

Lớp Anh 2 Toán 2 Lí 2 Hoá 2
Điểm chuẩn 34,00 32,00 29,25 33,25

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tiếng Nga đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh của trường không trúng tuyển, có điểm môn Tiếng Anh chuyên từ 3,5 trở lên, môn Ngoại ngữ điều kiện từ 3,5 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tiếng Nga.

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tiếng Pháp đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh của trường không trúng tuyển, có điểm môn Tiếng Anh chuyên từ 4,0 trở lên, môn Ngoại ngữ điều kiện từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tiếng Pháp

Thí sinh nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 20/7/2011 đến 17h00 ngày 21/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

3. Trường THPT Chu Văn An

Lớp chuyên Ngữ văn Địa Tiếng Anh Toán Hóa Sinh
Điểm môn chuyên 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 4,0*
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Điểm chuẩn 38,50 34,75 40,00 31,75 35,75 30,00

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Sinh đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Hóa của trường không trúng tuyển, có điểm môn Hóa chuyên từ 4,0 trở lên, môn Ngoại ngữ điều kiện từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sinh.

Thí sinh nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 20/7/2011 đến 17h00 ngày 21/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

4. Trường THPT Sơn Tây

Lớp chuyên Ngữ văn Sử Địa Tiếng Anh Toán Tin Sinh
Điểm môn chuyên 5,0 4,0 4,25 4,25 4,25 3,0* 3,75 3,0*
Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Điểm chuẩn 30,50 27,25 24,25 30,50 31,75 26,25 28,00 24,00

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán của trường không trúng tuyển, có điểm môn Toán chuyên từ 3,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 26,25 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tin.

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Sinh đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Hóa của trường không trúng tuyển,có điểm môn Hóa chuyêntừ 3,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 24,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sinh.

Thí sinh nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 20/7/2011 đến 17h00 ngày 21/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

*Đối với lớp 10 song ngữ tiếng pháp năm học 2011-2012 điểm chuẩn của Trường Hà Nội - Amsterdam là 53,0 còn điểm chuẩn của Trường THPT Chu Văn An là 45,5.

 

N.N.T( Theo Dân trí)