The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Triển khai Cuộc thi viết tìm hiểu về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam - “Việt Nam trong tôi là”

Post by: webams | 25/10/2023 | 320 reads

Cuộc thi viết tìm hiểu về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam - “Việt Nam trong tôi là” nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, tuyên truyền về những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam từ góc nhìn của thế hệ trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

uộc thi dành cho cá nhân hoặc nhóm tác giả mang quốc tịch Việt Nam, đang học tập, lao động, sinh sống trong và ngoài nước không quá 35 tuổi. Tác phẩm dự thi là bài viết về chủ đề cuộc thi (dung lượng không quá 1.200 từ/bài viết), khuyến khích các tác phẩm được thể hiện dưới hình thức megastory, storytelling…

Hòa tấu cồng chiêng - tiết mục văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mường (Ảnh: TTXVN)

Nội dung tác phẩm giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam; truyền thống văn hóa của các địa phương, dân tộc; giới thiệu về các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Việt Nam; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; các thành tựu của đất nước trong sự nghiệp đổi mới; quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; lịch sử, các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, vai trò của Đoàn, Hội, Đội và thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 26/10 đến hết ngày 23/11/2023. Cuộc thi được tổ chức theo 2 vòng: vòng bình chọn và vòng chung khảo. Ở vòng bình chọn theo tuần kéo dài từ ngày 2 - 30/11/2023. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả xây dựng một bài viết về chủ đề nêu trên và gửi dự thi trên website http://vietnamtrongtoila.doanthanhnien.vn để tiến hành bình chọn trực tuyến. Hằng tuần, 1 bài viết có tổng điểm bình chọn trực tuyến cao nhất và 1 bài viết được hội đồng chuyên môn thẩm định tốt nhất tuần sẽ được trao giải tuần.

Ở vòng chung khảo, 8 tác phẩm được trao giải tuần sẽ tiếp tục được bình chọn trên website. Mỗi người chỉ được bình chọn một lần cho 1 tác phẩm dự thi. Việc bình chọn sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày (từ 2 - 4/12/2023). Đồng thời, các tác giả hoặc nhóm tác giả thuyết trình trực tuyến về tác phẩm của mình trước hội đồng giám khảo. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào điểm chấm của Ban giám khảo và điểm bình chọn để xác định các tác phẩm đoạt giải.

Cơ cấu giải thưởng gồm 8 giải tuần và 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba chung cuộc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải phong trào cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất cả nước. Dự kiến, hoạt động tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào tuần 2 của tháng 12/2023.


Theo doanthanhnien.vn