The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc trong Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng thành phố Hà Nội

Post by: webams | 07/03/2023 | 1212 reads

Hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTECH) phối hợp tổ chức,

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc trong thanh thiếu niên và nhi đông Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau: