The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2024 - 2025

Post by: webams | 17/04/2024 | 5541 reads

Năm học 2024-2024, Sở GDĐT Hà Nội giao 4 trường THPT có lớp chuyên trên địa bàn tuyển mới 82 lớp với 2.970 học sinh vào lớp 10. Trong đó, Trường THPT Chu Văn An có chỉ tiêu cao nhất 935 em.

>> Quyết định số 850/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2024-2025

Ngày 17/4, Sở GDĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT có lớp chuyên năm học 2024-2025.

TP Hà Nội có 4 trường THPT có lớp chuyên do Sở GDĐT Hà Nội quản lý, gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây.

z4417042722677_fdfe21d4420502fc106406bb0856bd1d.jpgCán bộ coi thi phổ biến quy chế thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2023-2024.

Theo quyết định của Sở GDĐT Hà Nội, Sở giao 4 trường THPT có lớp chuyên tuyển mới 82 lớp và 2.970 học sinh (trong đó hệ chuyên tuyển mới 64 lớp và 2.240 học sinh; hệ không chuyên tuyển 14 lớp 630 học sinh; hệ song bằng tú tài tuyển 04 lớp và 100 học sinh).

Theo phân bổ chỉ tiêu của Sở GDĐT Hà Nội, Trường THPT Chu Văn An có chỉ tiêu cao nhất với 935 học sinh, trong đó có 525 học sinh cho 15 lớp chuyên, 360 học sinh cho hệ không chuyên và 50 học sinh hệ song bằng tú tài.

Như vậy so với năm ngoái, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT Chu Văn An tăng 220 học sinh.

Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 820 học sinh, trong đó có 770 học sinh cho 22 lớp chuyên và 50 học sinh cho hệ song bằng tú tài

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ được giao 630 chỉ tiêu cho 18 lớp chuyên. Trường THPT Sơn Tây được giao 585 chỉ tiêu, trong đó có 315 chỉ tiêu cho 9 lớp hệ chuyên và 270 chỉ tiêu hệ không chuyên.

Học sinh và phụ huynh tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của từng trường tại đây:

z5356187353911_3bc20b5b7ebe70c172b0bef70f0323b2-0281d58ac0be6e6ffa0d83e198b38bd6.jpg

 

Theo báo Đại Đoàn kết