The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Amser tham gia Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" 2023

Post by: webams | 17/03/2023 | 546 reads

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại thời điểm diễn ra, có 11.012 điểm cầu trong và ngoài nước tham dự chương trình. Bạn Chu Hoa Bảo Trâm, Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 - 2022, lớp trưởng lớp 12 Sử vinh dự được tham gia phát biểu những tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ Hà Nội - Amsterdam nói riêng và của học sinh Thủ đô nói chung.

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 1

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại thời điểm diễn ra, có 11.012 điểm cầu trong và ngoài nước tham dự chương trình, trong đó có 22 điểm cầu tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài; 281.118 cán bộ đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên theo dõi trực tiếp tại các điểm cầu và hàng triệu đoàn viên, thanh niên theo dõi trên các nền tảng số của Đoàn. 

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 2

Diễn đàn gồm 2 phần: phần 1 với chủ đề "Phát huy sức trẻ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; phần 2 với chủ đề "Đồng hành, tạo môi trường để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện". Trao đổi tại diễn đàn có 6 thành viên trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn gồm: anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 3Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 4Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 5Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 6

Xuyên suốt Diễn đàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó trao đổi, định hướng, dẫn dắt, thông tin những giải pháp của tổ chức Đoàn đã được xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhằm thực hiện 2 quan điểm nhất quán của tổ chức Đoàn là phát huy sức trẻ và đồng hành với thanh thiếu nhi trên mọi phương diện.

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 7

Trao đổi về vấn đề chuyển đổi số, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Muốn chuyển đổi số cần có những con người làm trong môi trường số. Có 2 yếu tố quan trọng xây dựng “con người số” là nhận thức số và năng lực số. Nhận thức số đóng vai trò rất quan trọng, vì chuyển đổi số có tính chất phá hủy, thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc cũ. Nếu nhận thức không đúng vai trò của nó thì không có quyết tâm để thực hiện thay đổi. Thái độ, kiến thức và kỹ năng giúp chúng ta làm việc được trong môi trường số. Vai trò của tổ chức Đoàn và tổ chức khác là cần tạo môi trường để bạn trẻ phát triển kỹ năng số đó.

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 8

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Cán bộ Đoàn đòi hỏi những phẩm chất, như: Sáng tạo, trách nhiệm, dấn thân, tiên phong, gương mẫu, có uy tín để quy tụ đoàn kết, tập hợp thanh niên. Cán bộ Đoàn phải là những người thực sự tiên phong, gương mẫu trong công tác, trong lời nói, ứng xử hằng ngày để nêu gương cho đoàn viên, thanh niên

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 9

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết: Để phát huy vai trò của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng nông thôn mới thôn, bản trở thành những “Làng quê đáng sống”, T.Ư Đoàn triển khai nhiều nội dung, nhiệm vụ. T.Ư Đoàn cũng đã có hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong việc triển phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, từ đó các cấp bộ Đoàn chọn lựa những giải pháp cụ thể để triển khai cho phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên lập nghiệp trên quê hương như tư vấn hỗ trợ kiến thức, giới thiệu mô hình phát triển kinh tế phù hợp; hỗ trợ vốn ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 10

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, một trong những nội dung đã thực hiện để chuyển đổi số đó là phần mềm quản lý đoàn viên. Để có dữ liệu đoàn viên đúng, đủ và sạch khá là khó, và việc thay đổi hoàn toàn cách làm việc từ thủ công sang thiết bị phần mềm còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh Lâm cho rằng, nếu sử dụng thuần thục, nắm vững kỹ năng số sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên làm tốt nhiệm vụ của mình. Về việc làm sao để đoàn viên có ý thức chủ động cập nhật dữ liệu, thông tin cá nhân của mình đúng, đủ, chính xác cũng đang là một vấn đề khó khăn của nhiều cơ sở Đoàn.

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 11

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết: T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động sinh hoạt, rèn luyện của các em thiếu nhi tốt hơn. Chúng ta có chương trình ‘Thiếu nhi Việt Nam, học tập tốt, rèn luyện chăm’ gắn với ứng dụng ‘Em làm việc tốt’ cho đội viên khối tiểu học, kênh ý nghĩa kết nối tổ chức Đoàn, Đội với các em thiếu nhi, nhà trường và gia đình trong việc định hướng, giáo dục các em làm việc tốt. Tới thời điểm này đã có 1,5 triệu em đăng ký tham gia với 36 triệu việc làm tốt xoay quanh các hoạt động hằng ngày của các em.

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 12

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết: "Hiện nay trong khối trường học đang triển khai 3 phong trào lớn là “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”. Bên cạnh các nội dung tuyên truyền, triển khai hoạt động cho học sinh, sinh viên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành theo từng nhóm nội dung, các giải pháp tuyên dương, phát huy các cá nhân tiêu biểu, trong thiết kế và chỉ đạo phong trào, chúng tôi cũng chú trọng sự liên kết giữa các phong trào để làm sao quá trình rèn luyện, phấn đấu của các bạn học sinh, sinh viên được liên tục, xuyên suốt."

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 13Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 14Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 15Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 16

Điểm mới của năm nay, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng tập thể lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư trao đổi, chia sẻ và giải đáp các vấn đề của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 17Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước kết nối Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' ảnh 18

Kết thúc Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ: Diễn đàn nhận được 3.543 câu hỏi của đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước. Đây là những câu hỏi, thể hiện sự trăn trở, quan tâm và tình cảm của bạn trẻ dành cho tổ chức Đoàn. Đến thời điểm này, Trung ương Đoàn mới trả lời 573 câu hỏi. Còn 2970 câu hỏi chưa trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của bạn trẻ qua các kênh khác nhau.

Theo báo Tiền phong