Đăng bởi: webams | 16/05/2023 | 139
Qua Ống Kính Trẻ Thơ - Kid Witness News (KWN) là chương trình đào tạo làm phim toàn cầu do Tập đoàn...
Đăng bởi: webams | 28/04/2023 | 596
Cuộc thi Tài năng Anh ngữ lần thứ VII (The English Talent Contest) do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội sinh viên Việt Nam...
Đăng bởi: webams | 19/04/2023 | 195
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội...
Đăng bởi: webams | 10/04/2023 | 155
Ngày 05/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi công văn số 985/SGDĐT-CTTT-KHCN triển khai Cuộc...
Đăng bởi: webams | 10/07/2022 | 450
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội...
Đăng bởi: webams | 22/04/2022 | 137
Cuộc thi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội và Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ICE IELTS...
Đăng bởi: webams | 20/04/2022 | 634
Trong tuần đầu tiên, vòng sơ loại của Hội thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên lần thứ IV đã thu h...