The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Thầy Lê Tất Tôn

Post by: anhph | 08/06/2013 | 11891 reads

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Thầy Lê Tất Tôn  

2. Ngày tháng năm sinh: 03/3/1943

3. Địa chỉ liên lạc: số 6 ngõ 12/47 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

4. Email liên hệ: tykat03@gmail.com

5. Trang web cá nhân: http://www.facebook.com/tatton.le

6. Số điện thoại liên lạc: 0438328122 

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: TOÁN

8. Thời gian giảng dạy và công tác tại trường:

Thầy Lê Tất Tôn giảng dạy môn Toán và công tác tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm 1985 đến năm 2003. Trong suốt 18 năm giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm tại trường, Thầy đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh chuyên Toán. Thầy Lê Tất Tôn là tổ trưởng tổ Toán - Tin từ năm 1989 đến năm 1996, và giữ cương vị Chủ tịch Công đoàn từ năm 1997 đến năm 2000. Thầy nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2003.

 

II. CÁC KHÓA VÀ LỚP HỌC SINH THẦY ĐÃ GIẢNG DẠY

TT

Niên khóa

Lớp

Thông tin về lớp giảng dạy 

1

1985-1986

12 Lý

Dạy Toán lớp 12 chuyên Lý - Từ trường Việt Đức sang.

2

1986-1989

10,11,12T2

Dạy - Chủ nhiệm lớp 10,11,12 chuyên Toán 2 (chiều)

3

1989-1992

10,11,12T1

Dạy - Chủ nhiệm lớp 10,11,12 chuyên Toán 1 (sáng)

4

1992-1995

10,11,12T1

Dạy - Chủ nhiệm lớp 10,11,12 chuyên Toán 1

5

1995-1996

12L1

Dạy - Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Lý 1

6

1996-1999

10,11,12L1 và H1

Dạy Toán các lớp 10,11,12 chuyên Lý 1 và chuyên Hóa 1

Chủ nhiệm lớp 10,11,12 Lý 1.

7

1999-2002

10,11,12L1 và A1

Dạy Toán các lớp 10,11,12 Lý 1 và Anh 1.

Chủ nhiệm Lý 1 

8

2002-2003

12H1

Dạy Toán lớp 12 Hóa 1