The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo cuộc thi ý tưởng: "Cải tạo và nâng cấp khu vực cổng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam"

Post by: hongnt | 13/03/2015 | 6115 reads

Cổng hiện tại của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (HNA) tồn tại dưới dạng một nhà Bảo vệ và hệ thống rào chắn. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh toàn trường; đảm bảo tính biểu tượng Hà Nội – Amsterdam; xuất phát từ nhu cầu thực tế và căn cứ vào hệ thống các giải pháp đã được nghiên cứu, nhà trường tiến hành phát động cuộc thi ý tưởng “Cải tạo và nâng cấp khu vực cổng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam”.

Cổng trường sẽ là một không gian mở, thể hiện được tính truyền thống của nhà trường. Đây là hạng mục công trình nhằm xác lập ranh giới địa chính của trường có chức năng bảo vệ an ninh, an toàn, giúp kiểm soát ng­ười và phương tiện ra vào trường với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và hạ tầng dịch vụ công cộng đồng bộ và hiện đại. 


Thông tin chi tiết thông báo cuộc thi tải tại đây.