The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Album ảnh

Hưởng ứng tuần lễ áo xanh 22/3 - 27/3

Post by: webams | 23/03 | 12858 reads
  • Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trường THPT chuyên HN - Amsterdam trong Tháng Thanh niên 2021,
  • BCH Đoàn trường phát động trong toàn thể đoàn viên thanh niên là học sinh mặc áo đoàn thanh niên
  • Các bạn học sinh đã hưởng ứng mặc áo xanh thanh niên khi học tập
  • vui chơi
  • tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên