The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2023 - 2024

Post by: webams | 18/05/2023 | 46053 reads

Kính mời Cha, Mẹ học sinh và học sinh xem Thông tin Tuyển sinh vào lớp 6 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2023 - 2024

1. Công văn số 1401-SGDĐT-QLT ngày 28/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Hướng dẫn thực hiện công tác Tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2023 - 2024 xem chi tiết tại đây.

Công văn số 127/THPTHNA ngày 24/4/2023 về việc đề xuất phương án Tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tại đây.

2. Hướng dẫn sơ tuyển lớp 6 năm học 2023 - 2024. Danh mục công việc và các mốc thời gian xem chi tiết tại đây.

3. Hướng dẫn đăng kí trực tuyến trên website https://tuyensinh.hn-ams.edu.vn/ xem chi tiết tại đây.

Trân trọng./.