The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Học viện tài chính công bố nguyên tắc xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2018 hệ Đại học chính quy

Post by: anhph | 26/04/2018 | 2651 reads

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-HVTC ngày 16/03/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018;

Học viện Tài chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy diện xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2018 như sau:

1. Hồ sơ, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển

a. Hồ sơ gồm:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Học viện (có mẫu phiếu ĐKXT kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

(2) Các giấy tờ thí sinh nộp kèm theo gồm:

+ Bản photo công chứng học bạ THPT.

+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có): giấy chứng nhận đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố, giấy chứng nhận IELTS, TOEFL IBT; giấy chứng nhận thí sinh là người dân tộc, giấy chứng nhận con thương binh hoặc các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh.

+ Bản giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền (Bộ/Sở) về nội dung đề tài dự thi cấp Bộ, cấp tỉnh liên quan đến một trong các môn học (Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng anh, Tin học).

Thí sinh chỉ nộp 1 bộ hồ sơ và có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện.

b. Điều kiện nộp:

(1) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn) được đăng ký tất cả các ngành phù hợp của Học viện.

(2) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt và thuộc một trong các trường hợp sau được đăng ký tất cả các ngành phù hợp của Học viện:

Học lực giỏi từ 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và có thêm một trong các điều kiện sau: có giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, hoặc TOEFL iBT 55 điểm.

- Học lực giỏi cả 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.

(3)  Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt và thuộc một trong các trường hợp sau được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học viện:

Học lực giỏi năm lớp 12 và có thêm một trong các điều kiện sau: có giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp  Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;  hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuậtcấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về  một trong lĩnh vựcToán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặcTOEFL ITP 550 điểm, hoặcTOEFL iBT 55 điểm.

Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán,  Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.

c. Nguyên tắc xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (theo hình thức giáo dục chính quy); có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

- Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 7, điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

- Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

Thứ tự ưu tiên xét  tuyển:

(1) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn);

(2) Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đủ điều kiện đăng ký vào tất cả cả ngành của Học viện và có thêm một trong các điều kiện sau: có giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnhthành phố trực thuộc TW về một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnhthành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi  về  một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn;hoặc cókết quả thi  IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm, được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau:

(2.1)  Có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm THPT.

(2.2) Có lực học loại giỏi trở lên  2 năm THPT  trong đó có năm lớp 12.

(3) Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý,Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đủ điều kiệnđăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học viện và có thêm một trong các điều kiện sau để  xét  tuyển tuần tự:

(3.1) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt  giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;

(3.2) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi  về  một trong lĩnh vực Toán,Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;

(3.3) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt kết quả IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểmhoặcTOEFL iBT 55 điểm trở lên.

(3.4) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.

(4) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc đủ điều kiện đăng ký vào tất cả cả ngành của Học viện  và có thêm một trong các điều kiện sau:  có giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW về một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi;hoặc nội dung đề tài dự thi  về  một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn;hoặc có điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm, được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau:

(4.1) Có lực học loại giỏi trở lên cả 3 nămTHPT.

(4.2) Có lực học loại giỏi trở lên  2 năm THPT  trong đó có năm lớp 12.

(5) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc đủ điều kiện đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học viện và có thêm một trong các điều kiện sau để  xét  tuyển tuần tự:

(5.1) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt  giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;

(5.2) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi  về  một trong lĩnh vực Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn;

(5.3) Có lực học loại giỏi trở lên năm lớp 12 và đạt kết quả IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểmhoặc TOEFL iBT 55 điểm trở lên.

(5.4) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TWtrở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.

(6) Thí sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm THPT trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.

(7) Thí sinh trường THPTtrên toàn quốc có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm THPT trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.

2. Thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ.

a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Học viện tổ chức tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 30/5 đến 20/6/2018, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 21/06 - 02/07/2018, tiếp tục tiếp nhận hồ sơ từ ngày 03/07/2018 đến 17h00’ ngày 05/7/2018.

Thời gian buổi sáng (8h00’ – 11h00’), buổi chiều (13h30’ – 17h00’) các ngày trong tuần (Cả thứ 7, chủ nhật).

+ Xét tuyển, gửi dữ liệu về Bộ GDĐT, công bố kết quả dự kiến trước ngày 15/07/2018 trên website của Học  viện.

+ Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước ngày 20/7/2018 và phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (xem chi tiết trên website của Học viện).

Hết thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Học viện dành chỉ tiêu cho thí sinh khác trong đợt xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT.

b. Hình thức đăng ký:

Thí sinh đăng kí xét tuyển theo một trong ba hình thức sau:

- Đăng ký online qua website của Học viện (từ ngày 30/5 đến 10/6/2018)

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại:

+ Phòng 110 Nhà hiệu bộ - Ban Quản lý đào tạo, Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội từ ngày 30/5 đến 10/6/2018.

+ Hội trường 700 Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội từ ngày 11/6 đến 20/6/2018.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện qua thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ phòng 110, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà  Nội. (Thời hạn hồ sơ gửi về Học viện hợp lệ được tính theo dấu của bưu điện hoặc dấu trên thư chuyển phát nhanh).

c. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp, đồng thời nộp trực tiếp lệ phí tại Học viện.

- Thí sinh đăng ký online qua website Học viện, nộp lệ phí hoặc chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng như sau:

               Chủ tài khoản: Học viện Tài chính

               Số tài khoản: 2151 0000 385 377

               Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy.

               Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên thí sinh + số chứng minh nhân dân.

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh, đồng thời nộp lệ phí tại bưu điện theo mẫu của bưu điện, ghi rõ: HTC (mã trường) + Họ tên thí sinh + số chứng minh nhân dân.

Học viện không hoàn lại lệ phí đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 024 3836 2161 hoặc 0961 481 086 hoặc 096.7684086;

Email: tuvantuyensinh2018@hvtc.edu.vn