The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Post by: webams | 15/12/2022 | 668 reads

Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo tới các đơn vị, trường học lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023. Kính mời các Thầy Cô giáo, các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh cùng theo dõi