The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Mẫu đơn xin rút hồ sơ và đơn bảo lưu kết quả học tập

Post by: webams | 13/11/2021 | 19471 reads

Các em học sinh có thể tải mẫu đơn xin rút hồ sơ và đơn bảo lưu kết quả học tập tại đây:

Đơn xin rút hồ sơ & Đơn bảo lưu kết quả học tập

Lưu ý: 

- Bên cạnh hai mẫu đơn này, cần bổ sung 1 đơn Cam kết viết tay do Cha Mẹ học sinh viết.

- Đơn bảo lưu kết quả học tập chỉ dành cho học sinh THPT.

- Thời gian chờ để được rút hồ sơ là sau 2 tuần kể từ ngày nộp đơn.

- Khi đến xin rút hồ sơ, HS (CMHS) cần mang theo CMND.


Văn phòng trường