The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Lịch nhận hồ sơ và điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 chương trình thí điểm SBTT năm học 2022 - 2023

Post by: webams | 15/07/2022 | 4382 reads

Ngày 15/7/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã ký Quyết định số 1083/QĐ-SGDĐT phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022-2023.