The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chương trình trực tuyến "Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động"

Post by: webams | 16/06/2022 | 1008 reads

Nằm nâng cao hiệu quả Kế hoạch 103/KH-CĐN về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, định hướng một số giải pháp triển khai trong thời gian tới, Công đoàn giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình "Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động", khởi động chương trình "Hiệu trưởng gieo mầm hạnh phúc".

>> Công văn số 141/CĐN v/v theo dõi Chương trình trực tuyến "Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động"

Chương trình có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, dự án hỗ trợ giáo dục phổ thông (VIGEF), các chuyên gia giáo dục, các Thầy Cô giáo và các em học sinh đã tham gia có hiệu quả trong các nội dung nâng cao năng lực, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2019.

Thời gian: 15h00 - 17h00 Chủ Nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022.

Hình thức: Livestream trên Fanpage Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Fanpage VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam.

Kính mời các cán bộ, nhà giáo, người lao động theo dõi, tham gia và chia sẻ nội dung chương trình.

Trân trọng./.