Đăng bởi: webams | 09/05/2021 | 2,196 Lượt xem
Về từ vựng phải ôn tập tập thật kỹ trong chương trình sách giáo khoa lớp 11 và 12. Nếu học chương trình th...
Đăng bởi: webams | 08/05/2021 | 1,011 Lượt xem
Thi trắc nghiệm, học sinh cần làm là hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 12...
Đăng bởi: webams | 06/05/2021 | 837 Lượt xem
Tính đến 11h ngày 5/5, hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận có 631.110 th...
Đăng bởi: webams | 02/05/2021 | 1,377 Lượt xem
Khi làm bài thi, lưu ý trong 25 câu dễ cũng có phần rất hay nhầm bởi có thể chỉ thay đổi một từ trong cụm từ...
Đăng bởi: webams | 01/05/2021 | 1,608 Lượt xem
Một trong những điểm mới trong công tác tuyển sinh 2021 là ngoài việc cho thí sinh đăng ký x...
Đăng bởi: webams | 01/05/2021 | 1,042 Lượt xem
Đề thi tham khảo năm 2021 có chút thay đổi với 10% câu hỏi lớp 11 ở các bài 1,2,3,4 và 90% rơi vào...
Đăng bởi: webams | 01/05/2021 | 1,556 Lượt xem
Học viện Ngân hàng hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học ch...
Đăng bởi: webams | 27/04/2021 | 1,354 Lượt xem
Sinh học là một môn đặc thù khoa học tự nhiên nhưng kiến thức lý thuyết tương đối nhiều, vậy nên tôi kh...