The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo về việc triển khai giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023

Post by: webams | 24/05/2023 | 542 reads

Kính gửi các Thầy Cô giáo Công văn số 543-CV/TWĐTN-KHCN về việc triển khai giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023, Quyết định số 1186-QĐ/TWĐTN-KHCN về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy chế Giải thưởng. Các tài liệu và cách thức đăng ký tham gia Giải thưởng xem tại website: http://tainangviet.vn và hoàn thành việc đăng ký tham gia Giải thưởng trước ngày 30 tháng 7 năm 2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.