The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

Post by: webams | 28/11/2022 | 685 reads

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa, chuyển đổi số, thương mại hóa hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đây mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

>> The-le-cuoc-thi-hssvkn-nam-2022.pdf

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11
12

 

13

 

14

 

15

 

16
17