The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

"Vì Hà Nội- Amsterdam xanh"

Đưa lên bởi: admin | 03/07/2011 | 4408 lượt xem

Thông tin về cuộc thi "Vì một trường Hà Nội- Amsterdam xanh" (FGHA)

- Kết thúc đăng kí Đề tài dự thi FGHA, BTC đã nhận được 18 Đề tài. Các Đề tài rất đa dạng và thực tế, đề cập đến những vấn đề "nóng" nhất về môi trường của trường Hà Nội - Amsterdam. Hiện tại, các amser đang tiến hành nghiên cứu, làm thí nghiệm độc lập hoặc dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo.

- Sắp tới, FGHA sẽ tổ chức tập huấn cho tất cả các Bí thư, Lớp trưởng, Chi đội trưởng các lớp và các HS có Đề tài dự thi. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.


                                                Nhóm KH - Ban Tổ chức FGHA