sites/default/files/ams-6.jpg
Đăng bởi: anhph | 02/07/2017 | 9,260 Lượt xem
Khi có người hỏi tôi học trường gì, tôi đều cảm thấy rất tự hào khi trả lời:" Cháu là học sinh trường...
sites/default/files/19.jpg
Đăng bởi: webams | 28/06/2017 | 7,614 Lượt xem
Ngày xưa, khi vẫn chỉ còn là một đứa học sinh cấp 2, tôi đã từng được nghe kể rất nhiều về ngôi trường n...
sites/default/files/nhat-1.jpg
Đăng bởi: webams | 25/06/2017 | 13,582 Lượt xem
“Tuổi mới học giỏi đỗ Ams nhé!”, sinh nhật đầu năm nay, người anh của tôi đã chúc tôi như vậy. Tôi...
sites/default/files/1_zpsujpqwrks_0.jpg
Đăng bởi: webams | 23/06/2017 | 9,479 Lượt xem
Tôi, trong số vô vàn người, có thể được coi là may mắn!
sites/default/files/2015/51/ams_cu_-_copy.jpg
Đăng bởi: webams | 18/12/2015 | 3,527 Lượt xem
sites/default/files/2015/51/hoi_dong_giao_duc_nam_1996_hoac_1997.jpg
Đăng bởi: webams | 17/12/2015 | 3,721 Lượt xem
Bài dự thi viết về trường MS 042
sites/default/files/2015/51/cac_gv_to_toan_1986_2.jpg
Đăng bởi: webams | 17/12/2015 | 2,593 Lượt xem
Bài tham dự cuộc thi viết về trường  MS 043
sites/default/files/2015/51/trong_truong_ams.png
Đăng bởi: anhph | 17/12/2015 | 2,984 Lượt xem
Bài tham dự cuộc thi viết về trường  MS 041