Đăng bởi: anhph | 02/07/2017 | 10,378 Lượt xem
Khi có người hỏi tôi học trường gì, tôi đều cảm thấy rất tự hào khi trả lời:" Cháu là học sinh trường...
Đăng bởi: webams | 28/06/2017 | 8,731 Lượt xem
Ngày xưa, khi vẫn chỉ còn là một đứa học sinh cấp 2, tôi đã từng được nghe kể rất nhiều về ngôi trường n...
Đăng bởi: webams | 25/06/2017 | 14,509 Lượt xem
“Tuổi mới học giỏi đỗ Ams nhé!”, sinh nhật đầu năm nay, người anh của tôi đã chúc tôi như vậy. Tôi...
Đăng bởi: webams | 23/06/2017 | 10,164 Lượt xem
Tôi, trong số vô vàn người, có thể được coi là may mắn!
Đăng bởi: webams | 17/12/2015 | 4,229 Lượt xem
Bài dự thi viết về trường MS 042
Đăng bởi: webams | 17/12/2015 | 3,016 Lượt xem
Bài tham dự cuộc thi viết về trường  MS 043
Đăng bởi: anhph | 17/12/2015 | 3,375 Lượt xem
Bài tham dự cuộc thi viết về trường  MS 041