The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chương trình tập huấn FGHA

Đưa lên bởi: admin | 09/07/2011 | 4560 lượt xem

Tập huấn FGHA do BTC FGHA tiến hành sẽ vào 7h30 ngày thứ 2 (18/7/11) tại hội trường 200 chỗ.

Chi tiết buổi tập huấn các em xem ở đây

Danh sách các em học sinh tham gia buổi tập huấn

DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ BUỔI TẬP HUẤN FGA – Khối cấp 2

STT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Lê Ngọc Trâm

8A

Liên Đội trưởng

 

vulengoctram@gmail.com

2

Hoàng Minh Tuệ

7A

Liên Đội Phó + LT

 

hoangminhtue123@yahoo.com.vn

3

Nguyễn Hương Giang

8A

Uỷ viên BCH

 

nguyenhuonggiang97@gmail.com

4

Dư Gia Khải

7A

Uỷ viên BCH

 

foreveramser@yahoo.com.vn

5

Vũ Tuấn Minh

6A

Chi đội trưởng

0953338142

minhvtm@yahoo.com

6

Phạm Hoàng Yến Nhi

6B

Chi đội trưởng

0908809699

 

7

Nguyễn Hồng Liên

6C

Chi đội trưởng

01233031999

 

8

Nguyễn Tiến Đức

6D

Chi đội trưởng

0437841330

 

9

Nguyễn Đức Thắng

6E

Chi đội trưởng

0438536387

 

10

Lê Minh

7A

Chi đội trưởng

 

 

11

Trương Thành Trung

7B

Chi đội trưởng

 

 

12

Ngô Xuân Công

7C

Chi đội trưởng

01256202733

 

13

Thịnh Tâm Thanh

7D

Chi đội trưởng

0976180398

 

14

Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh

7E

Chi đội trưởng

01673588382

 

15

Dương Hà Trang

8A

Chi đội trưởng

0904798012

 

16

Phạm Thùy Linh

8B

Chi đội trưởng

01216186102

 

17

Hà Huy Quân

8C

Chi đội trưởng

01667120761

hahuyquan97@yahoo.com.vn

18

Nguyễn Minh Hiền

8D

Chi đội trưởng

01278265747

 

19

Nguyễn Phương Thảo

6A

Lớp trưởng

 

 

20

Phạm Ngọc Minh

6B

Lớp trưởng

 

 

21

Nguyễn Hương Dịu Ngân

6C

Lớp trưởng

 

 

22

Phan Minh Huyền

6D

Lớp trưởng

 

 

23

Nguyễn Mạnh Cường.

6E

Lớp trưởng

 

 

24

Hoàng Minh Tuệ

7A

Lớp trưởng

 

 

25

Cao Hải Nam

7B

Lớp trưởng

 

 

26

Nguyễn Mai Anh

7C

Lớp trưởng

 

 

27

Vũ Lân Khang

7D

Lớp trưởng

 

 

28

Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh

7E

Lớp trưởng

 

 

29

Trần Thùy Linh

8A

Lớp trưởng

 

 

30

Vương Minh Thuỳ

8B

Lớp trưởng

 

 

31

Nguyễn Cẩm Tú

8C

Lớp trưởng

 

 

32

Nguyễn Minh Hiền

8D

Lớp trưởng

 

 


DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ CÁC LỚP Khối 10

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

LỚP

SĐT DI ĐỘNG

SĐT NHÀ

        1       

Đồ Hoàng Long

Lớp trưởng

10 T1

01663082181

66716238

        2       

Nguyễn Thị Mai

Thư kí

 

01687313146

33769799

        3       

Nguyễn Trung Kiên

Lớp trưởng

10 Tin

01205041945

37132882

        4       

Chu Phương Anh

Thư kí

 

0981289934

35144285

        5       

Trần Phương Mai

Lớp trưởng

10 L1

 

 

        6       

Trịnh Quỳnh Linh

Thư kí

 

 

 

        7       

Đào Mạnh Tuấn

Lớp trưởng

10 H

 

 

        8       

Vương Thị Quỳnh Hương

Thư kí

 

 

 

        9       

Nguyễn Văn Hiến

Lớp trưởng

10 Sinh

 

 

      10     

Phan Thị Hoàng Anh

Thư kí

 

 

 

      11     

Hồ Thị Vân Anh

Lớp trưởng

10 V

 

 

      12     

Nguyễn Anh Thư

Thư kí

 

 

 

      13     

Nguyễn Hà Phương Linh

Lớp trưởng

10 Sử

 

 

      14     

Nguyễn Thạch Hà

Thư kí

 

 

 

      15     

Nguyễn Tâm Trang

Lớp trưởng

10 Địa

 

 

      16     

Trần Hải An

Thư kí

 

 

 

      17     

Nguyễn Minh Trang

Lớp trưởng

10 A1

 

 

      18     

Lê Nguyễn Khánh Vân

Thư kí

 

 

 

      19     

Trần  Phương Linh

Lớp trưởng

10 Ng

 

 

      20     

Đinh Văn Quang

Thư kí

 

 

 

      21     

Lê thanh Thúy

Lớp trưởng

10 Tr

 

 

      22     

Nguyễn Thùy Linh

Thư kí

 

 

 

      23     

Ngô Kim Hương

Lớp trưởng

10 P1

 

 

      24     

Nguyễn Danh Thành

Thư kí

 

 

 

      25     

Đinh Thị Hương Loan

Lớp trưởng

10T2

 

 

      26     

Nguyễn  Minh Hằng

Thư kí

 

 

 

      27     

Phạm Thùy Trang

Lớp trưởng

10L2

 

 

      28     

Trần  Mai Linh

Thư kí

 

 

 

      29     

Đặng Phương Anh

Lớp trưởng

10H2

 

 

      30     

Trịnh Hồng Linh

Thư kí

 

 

 

      31     

Hà Linh Chi

Lớp trưởng

10 A2

 

 

      32     

Hoàng Hạnh Nhi

Thư kí

 

 

 

      33     

Phi Lê Diệu Hà

Lớp trưởng

10 P2

 

 

 

 

DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ CÁC LỚP Khối 11

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

LỚP

SĐT DI ĐỘNG

SĐT NHÀ

      34     

Nguyễn Phương Thu

Lớp trưởng

11 T1

 

 

      35     

Nguyễn phương Anh

Thư kí

 

 

 

      36     

Trần Gia Quân

Lớp trưởng

11 Tin

 

 

      37     

Nguyễn Thùy Dương

Thư kí

 

 

 

      38     

Nguyễn Phương Nga

Lớp trưởng

11 L1

 

 

      39     

Nguyễn Thu Thủy

Thư kí

 

 

 

      40     

Đỗ Quang Minh

Lớp trưởng

11 H

 

 

      41     

Phạm Minh Long

Thư kí

 

 

 

      42     

Phí Thị Tú Anh

Lớp trưởng

11 Sinh

 

 

      43     

Tạ Thủy Tiên

Thư kí

 

 

 

      44     

Đường Như Ngọc

Lớp trưởng

11 V

 

 

      45     

Hoàng Thị Diệu Hương

Thư kí

 

 

 

      46     

Lê Thanh Thủy

Lớp trưởng

11 A1

 

 

      47     

Trần Ngọc Bảo Quyên

Thư kí

 

 

 

      48     

Nguyễn Hoàng Thanh

Lớp trưởng

11 Nga

 

 

      49     

Trần Khánh Linh

Thư kí

 

 

 

      50     

Trương Nguyễn Bảo Chung

Lớp trưởng

11 Tr

 

 

      51     

Phạm Quỳnh Anh

Thư kí

 

 

 

      52     

Nguyễn Ngọc Xuân Quý

Lớp trưởng

11 P1

 

 

      53     

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Thư kí

 

 

 

      54     

Lương Thế Cường

Lớp trưởng

11 T2

 

 

      55     

Nguyễn Lâm Khanh Huyền

Thư kí

 

 

 

      56     

Nguyễn Đỗ Kiều Trinh

Lớp trưởng

11 L2

 

 

      57     

Nguyễn Đoàn Khánh Linh

Thư kí

 

 

 

      58     

Nguyễn Tuấn Anh

Lớp trưởng

11H2

 

 

      59     

Nguyễn  Hương Lan

Thư kí

 

 

 

      60     

Tôn Mỹ Linh

Lớp trưởng

11A2

 

 

      61     

Nguyễn Thảo Linh

Thư kí

 

 

 

 

  Nhóm KH - Ban Tổ chức FGHA