Đăng bởi: webams | 22/11/2018 | 1,188
"Nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các Thầy Cô giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế...