The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Thầy Trần Đồng Trực

Post by: longcv | 21/08/2013 | 3390 reads

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: Trần Đồng Trực

2. Ngày tháng năm sinh: 03/06/1945

3. Địa chỉ liên lạc: Số 25 ngách 49, ngõ 28B Điện Biên Phủ, Hà Nội

4. Email liên hệ: bomehanoi28@yahoo.com

5. Trang web cá nhân 

6. Số điện thoại liên lạc: 04 38431723

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: Toán

8. Thời gian giảng dạy và công tác tại trường (từ năm đến năm, chức vụ, danh hiệu mà các thày, cô đã từng đạt được (nếu có)) : 

- Năm về trường nhận công tác,

- Năm 2005 nghỉ hưu.

- Làm công tác Đảng từ 1991 đến 2003, lúc đầu là bí thư Chi bộ sau là Bí thư Đảng bộ nhà trường.