The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Cô Trần Thị Phương Nam

Đưa lên bởi: longcv | 21/08/2013 | 3995 lượt xem

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: Trần Thị Phương Nam

2. Ngày tháng năm sinh:  03/12/1955

3. Địa chỉ liên lạc: 19 Cao Bá Quát, P. Điện Biên Phủ, Q. Ba Đình, HN

4. Email liên hệ: ntvu0404@gmail.com

5. Trang web cá nhân 

6. Số điện thoại liên lạc:   0904264056

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: Văn

8. Thời gian giảng dạy và công tác tại trường (từ năm đến năm, chức vụ, danh hiệu mà các thày, cô đã từng đạt được (nếu có)) : Tháng 10 năm 1986 đến tháng 5 năm 2011

9. Những kỷ niệm của thầy (cô) về mái trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

          Rất nhiều kỷ niệm sâu sắc

II. Các khóa và lớp học sinh thầy cô đã giảng dạy:

TT

Niên khóa

Lớp

Thông tin về lớp giảng dạy

(Tên hs lớp trưởng (liên lạc), ảnh lớp,..)

1

1989-1992

10-12 D2

 

2

1992-1995

10-12 A2

 

3

1995-1997

10,11 A2

 

4

1997-2001

6-9 A

 

5

2004-2007

10-12 A2