The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN CỰU GIÁO CHỨC: Thầy giáo Nguyễn Kim Nghĩa

Đưa lên bởi: longcv | 24/08/2013 | 2885 lượt xem

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: Nguyễn Kim Nghĩa

2. Ngày tháng năm sinh:03/02/1946

3. Địa chỉ liên lạc: Số 5, ngõ 149 – Phố Cự Lộc – Thanh Xuân – Hà Nội

4. Email liên hệ:

5. Trang web cá nhân 

6. Số điện thoại liên lạc: 0912015152

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn:Vật Lý

8. Thời gian giảng dạy và công tác tại trường (từ năm đến năm, chức vụ, danh hiệu mà các thày, cô đã từng đạt được (nếu có)) : 1985 – 2006