The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông báo kiểm tra dữ liệu dự xét tuyển vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2020-2021

Post by: webams | 10/07/2020 | 12346 reads

Trân trọng mời các Cha/Mẹ học sinh và học sinh kiểm tra dữ liệu dự xét tuyển theo đường link dưới đây: 
Thông tin dữ liệu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

Trong trường hợp không kiểm tra được dữ liệu dự tuyển theo hướng dẫn, Cha/Mẹ học sinh và học sinh có thể xem thông tin tại bảng tin của Nhà trường.

Nếu thông tin chưa đúng, Cha/Mẹ học sinh và học sinh tải đơn xin đính chính thông tin tại đây. Đơn xin đính chính thông tin nộp tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trước 15h00 ngày 10/7/2020 theo hướng dẫn trong phương án tuyển sinh đã công bố.

Ban tuyển sinh