The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPTQG và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Post by: webams | 09/03/2018 | 3801 reads

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.