The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Triển khai kế hoạch buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn"

Post by: webams | 10/06/2024 | 158 reads

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024), BCH Đoàn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị các chi đoàn xây dựng kế hoạch cho buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn"

1. Mục tiêu: 

- Phấn đấu và làm theo lời căn dặn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Rèn luyện phẩm chất, đạo đức của thế hệ trẻ với tinh thần: “Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo”. 

2. Nội dung: 

Các Chi đoàn xây dựng kế hoạch của buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn" dựa trên một số nội dung sau: 

- Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Giới thiệu nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Một số bài tham luận với chủ đề: "Học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh".  

3. Hình thức: 

Nhằm gia tăng thêm hiệu quả của buổi sinh hoạt, các Chi đoàn có thể triển khai một số hoạt động sau đây: 

- Chiếu phim tài liệu 

- Trình diễn tiết mục văn nghệ, sân khấu hóa... 

- Tổ chức trò chơi 

- Diễn thuyết, talkshow... 

Các Chi đoàn hoàn thiện kế hoạch của buổi sinh hoạt chính trị và gửi về BCH Đoàn trường trước 30/7/2024. 

Thời gian thực hiện buổi sinh hoạt: 15/8 - 15/9/2024