The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

A -  Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2018

STT

Họ và Tên

Chức danh

 

1

Trương Nam Phương

Bí thư Đoàn trường

Giáo viên

2

Nguyễn Văn Định

Phó Bí thư Đoàn trường

Giáo viên

3

Phạm Minh Huy

Phó Bí thư Đoàn trường

11 Lý 1

4

Bùi Quang Huy

Phó Bí thư Đoàn trường

11 Toán 1

5

Đỗ Phương Anh

Ủy viên BCH Đoàn trường

11 Lý 1

6

Hoàng Quỳnh Dương

Ủy viên BCH Đoàn trường

11 Anh 1

7

Hoàng Trường Giang

Ủy viên BCH Đoàn trường

11 Lý 1

8

Phạm Minh Hoàng

Ủy viên BCH Đoàn trường

11 Hóa 1

9

Nguyễn Phan Hưng

Ủy viên BCH Đoàn trường

11 Anh 1

10

Phạm Thu Ngân

Ủy viên BCH Đoàn trường

11 Anh 1

11

Phạm Anh Quân

Ủy viên BCH Đoàn trường

11 Hóa 2

B -  Phụ trách Đội nhiệm kỳ 2017 - 2018

STT

Họ và Tên

Chức danh

 

1

Nguyễn Quang Anh

Tổng phụ trách Đội

Giáo viên

2

Lê Hồng Hạnh

Phó tổng phụ trách Đội

Giáo viên

3

Lê Hoàng Anh

Ủy viên

Giáo viên

Ban chỉ huy Liên đội

STT

Họ tên

Lớp

Chức danh

1

Nguyễn Anh Quân

9E

Liên Đội Trưởng

2

Nguyễn Mai Hồng Anh

7E

Liên Đội Phó

3

Đỗ Hoàng Quốc Bảo

8A

Liên Đội Phó

4

Nguyễn Đỗ Phương Nguyên

9D

Ủy viên

5

Phạm Vũ Quý

6C

Ủy viên

 
Đọc nhiều nhất

Đăng bởi: Anhnh | 05/01 | 36,466 lượt xem
Đăng bởi: admin | 10/07 | 29,369 lượt xem
Đăng bởi: admin | 26/06 | 26,570 lượt xem
Đăng bởi: admin | 09/07 | 23,255 lượt xem
Đăng bởi: admin | 17/06 | 21,425 lượt xem