The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chương trình Ngày định hướng năm học 2019 - 2020

Đưa lên bởi: webams | 14/08/2019 | 2950 lượt xem

“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Hà Nội – Amsterdam.

Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Các lớp song bằng 10, Các lớp song bằng 6 cùng toàn bộ HS khối 10, khối 6 hoạt động theo chương trình chung

07h30 – 08h20

 Học sinh tập trung tại sân trường, hoạt động theo nội dung sinh hoạt của toàn trường.

Các lớp song bằng 6 cùng toàn bộ HS khối 6

08h20 – 08h30

Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh vào hội trường 700

08h30 – 08h45

Chương trình văn nghệ “Tự hào Hà Nội - Amsterdam”

08h45 – 08h50

 Khai mạc

08h50 – 08h55

 Phim tư liệu giới thiệu  trường Hà Nội - Amsterdam.

08h55 – 09h15

- Đồng phục trường Hà Nội - Amsterdam và  ý nghĩa  đối với học sinh.

- Giới thiệu về logo trường Hà Nội - Amsterdam.

09h15 – 09h20

 Phát biểu của giáo viên.

09h20 – 09h40

Học sinh học hát bài “Truyền thống trường Hà Nội -Amsterdam”

09h40 – 09h50

Phổ biến kế hoạch tham quan và tìm hiểu các câu lạc bộ ngoại khóa trong chương trình buổi chiều.

09h50 – 11h30

- Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh về lớp học.

- Hoạt động của lớp do GVCNtiến  hành.

Các lớp song bằng 10 cùng toàn bộ HS khối 10

08h20 – 09h50

- Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh về lớp học.

- Hoạt động của lớp do GVCN tiến  hành.

09h50 – 10h00

 Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh đến hội trường 700.

10h00 – 10h15

 Chương trình văn nghệ “Tự hào Hà Nội - Amsterdam”

10h15 – 10h20

 Khai mạc

10h20 – 10h25

 Phim tư liệu giới thiệu  trường Hà Nội - Amsterdam.

10h25 – 10h45

- Đồng phục trường Hà Nội - Amsterdam và  ý nghĩa  đối với học sinh.

- Giới thiệu về logo trường Hà Nội - Amsterdam.

10h45 – 10h50

 Phát biểu của giáo viên.

10h50 – 11h20

 Học sinh học hát bài “Truyền thống trường Hà Nội - Amsterdam”

11h20 – 11h30

 Phổ biến kế hoạch tham quan và tìm hiểu các câu lạc bộ ngoại khóa trong chương trình buổi chiều.

Các lớp song bằng 10, Các lớp song bằng 6 cùng toàn bộ HS khối 10, khối 6 hoạt động theo chương trình chung

11h30 – 13h30

- Ăn trưa: HS Khối 10 tại Bếp ăn; HS Khối 6 tại Căng-tin của trường

- GVCN quản lí HS nghỉ trưa theo lớp.

13h30

 Học sinh Khối 10 tập trung theo các nhóm tại sảnh A theo hướng dẫn của BCH Đoàn trường.

14h00

 Học sinh Khối 6 tập trung theo các nhóm tại sảnh A theo hướng dẫn của BCH liên Đội.

13h30 – 15h45

 Học sinh tìm hiểu hệ thống cơ sở vật chất và chức năng các phòng, ban… để làm quen với môi trường giáo dục Hà Nội - Amsterdam.

15h45 – 16h45

 Khám phá các câu lạc bộ trong trường theo sở thích.