The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI - AMSTERDAM

--------------****--------------

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI - AMSTERDAM

--------------****--------------

1. Nhà giáo Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

2. Nhà giáo Bùi Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

3. Nhà giáo Hồ Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Cơ sở vật chất và khối THCS

4. Nhà giáo Nguyễn Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Giáo vụ và Nội chính

5. Nhà giáo Dương Tú Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Công tác chủ nhiệm và Đức dục