The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI - AMSTERDAM

--------------****--------------

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI - AMSTERDAM

--------------****--------------

1. Nhà giáo Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

2. Nhà giáo Bùi Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

3. Nhà giáo Hồ Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Cơ sở vật chất và khối THCS

4. Nhà giáo Nguyễn Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Giáo vụ và Nội chính

5. Nhà giáo Dương Tú Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Công tác chủ nhiệm và Đức dục


Đọc nhiều nhất

Đăng bởi: Anhnh | 05/01 | 36,466 lượt xem
Đăng bởi: admin | 10/07 | 29,369 lượt xem
Đăng bởi: admin | 26/06 | 26,570 lượt xem
Đăng bởi: admin | 09/07 | 23,256 lượt xem
Đăng bởi: admin | 17/06 | 21,426 lượt xem